Promocja oświaty i wychowania w duchu Tradycji katolickiej

Oświata
Tomizm
Tradycja

Aktualności

Relacja z zajęć umuzykalniających dla dzieci

To już dziewiąte zajęcia umuzykalniające, które przeprowadziliśmy dla naszych dzieci. Każde z nich ma inny temat przewodni. Przykładowo, jednym razem jest nim „Jaskółka”, innym „Jazda pociągiem”. Głównemu tematowi zajęć towarzyszy piosenka, czasem wiersz. Podczas zajęć dzieci wsłuchują się w głos pani prowadzącej, co śmielsze włączają się w śpiew. Zabawy tematyczne przeplatane są tradycyjnymi typu: „Kółko graniaste”, czy „Stary niedźwiedź” oraz zabawami rytmicznymi.

Zajęcia trwają ok. 35 min, tyle czasu przeciętnie są w stanie pozostać w skupieniu trzylatki. Maluchy operują swoim głosem, co jest, jak uczy o. Woroniecki, pierwszym i najważniejszym punktem w umuzykalnianiu. Ma to oczywiście pozytywny wpływ na rozwój umysłowy naszych pociech.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu:

Adam Brawata
+48 731 184 421
adam.brawata@fow.org.pl

Zajęcia nauki śpiewu i rytmiki dla dzieci

Zapraszamy osoby chętne do współudziału w zajęciach nauki śpiewu i rytmiki dla dzieci.

Zajęcia prowadzone będą jeden raz w tygodniu dla dzieci w wieku 3-4 lata przez p. Urszulę Smoleń. Planowane są wstępne lekcje pokazowe. Udział rodziców w zajęciach jest możliwy, a nawet mile widziany. Pozwoli „przenieść muzykę na grunt domowy”.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:

Adam Brawata
+48 731 184 421
adam.brawata@fow.org.pl

Muzyka – jej wychowawcza rola polega na osobistym zaangażowaniu. Jako pierwszy instrument muzyczny opanować należy własny głos. Już wychowuje sam wysiłek wkładany w naukę muzyki. Śpiewane mają być tylko te utwory, które mają porządek między składnikami, tj. rytmem i harmonią. Zdaniem Arystotelesa rytm i harmonia mają potem oddziaływać w całym postępowaniu człowieka, również moralnym. Muzyka ma naśladować harmonię świata i podnosić duszę człowieka do Boga, ponieważ Pan Bóg jest harmonią. O. Woroniecki zachwalał umiejętność śpiewu przez wiernych podczas Mszy św., szczególnie chorału gregoriańskiego. Dzięki niemu wierni są pociągnięci do akcji liturgicznej, ponadto odsłania się jej wpływ wychowawczy i staje się prawdziwą szkołą modlitwy.

Na podstawie: J. Woroniecki OP, Katolicka etyka wychowawcza, A. Karpowicz-Zbińkowska, Zwierciadło muzyki, J. Woroniecki OP, Pełnia modlitwy.