Promocja oświaty i wychowania w duchu Tradycji katolickiej

Oświata
Tomizm
Tradycja

Aktualności

Relacja z zajęć przedświątecznych

Na zajęciach przedświątecznych staraliśmy się lepiej zgłębić tajemnice Bożego Narodzenia poprzez jasełka, którym towarzyszył śpiew kolęd. Dzieci miały okazję wcielić się w wybrane święte postacie. Drugą część zajęć poświęciliśmy piosenkom jesiennym, tym samym żegnając tę porę roku. Bawiliśmy się w nasze ulubione zabawy i odgadywaliśmy zagadki słuchowe przygotowane przez p. Ulę.

Zajęcia z dziecięcej matematyki

Oprócz już wcześniej opisywanych zajęć umuzykalniających prowadzimy zajęcia wspomagające rozwój umysłowy naszych dzieci. Bardzo dobrze służą nam do tego książki p. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej z serii „Dziecięca Matematyka”. Czerpiemy z niej wiele wskazówek. Nasze dzieci (średnia 4 lata) uczyły się nazywać i odróżniać kształty, a potem szukały i nazywały figury wśród rzeczy na co dzień spotykanych. Podobnie można ćwiczyć z młodszymi dziećmi nazywanie i odróżnianie kolorów, czy określanie stopnia wielkości rzeczy. Zajęciom przewodzi p. Małgosia Brawata, która miała to szczęście w przeszłości uczestniczyć w kursie jednej z autorek, a potem pracować w oparciu o wspomnianą książkę z dziećmi w przedszkolu.

Następnie zajęcia przybierają formę muzyczną. Tym razem dzieci uczyły się wystukiwać rytm. Próbowały, w ślad za prowadzącą, p. Urszulą Smoleń, uderzać w woreczek w ramach taktu: kto—tam—wle—sie—stu—ka—. Poznały też nową trzyzwrotkową piosenkę m.in. o budowaniu z kasztanów konika (link do nagrania Piosenka Zagonki). Treść zajęć nawiązuje do tego, co dzieci obserwują na dworze, do okresu jesieni. Nie zabrakło też zabaw śpiewanych np. „Kółko graniaste”, czy „Ojciec Wirgiliusz”. A na koniec bardzo emocjonującej zabawy w „Starego Niedźwiedzia”. Napięcie można zaobserwować szczególnie podczas „liczenia godzin” (link do nagrania Niedźwiedź).

Potem jeszcze to, na co dzieci czekają, jako na obowiązkowy punkt programu, wspólna zabawa dowolna!

Przy scenariuszach do zajęć muzycznych korzystamy m.in. z książki pt. „Kalendarz muzyczny w przedszkolu” U. Smoczyńskiej-Nachtman. Zachęcamy każdego do odkrywania, w jaki sposób można wspomóc rozwój maluchów. Zainteresowanym z chęcią możemy służyć, czy to radą, czy to udostępnieniem scenariuszy z zajęć:

Adam Brawata
+48 731 184 421
adam.brawata@fow.org.pl

Relacja z zajęć umuzykalniających dla dzieci

To już dziewiąte zajęcia umuzykalniające, które przeprowadziliśmy dla naszych dzieci. Każde z nich ma inny temat przewodni. Przykładowo, jednym razem jest nim „Jaskółka”, innym „Jazda pociągiem”. Głównemu tematowi zajęć towarzyszy piosenka, czasem wiersz. Podczas zajęć dzieci wsłuchują się w głos pani prowadzącej, co śmielsze włączają się w śpiew. Zabawy tematyczne przeplatane są tradycyjnymi typu: „Kółko graniaste”, czy „Stary niedźwiedź” oraz zabawami rytmicznymi.

Zajęcia trwają ok. 35 min, tyle czasu przeciętnie są w stanie pozostać w skupieniu trzylatki. Maluchy operują swoim głosem, co jest, jak uczy o. Woroniecki, pierwszym i najważniejszym punktem w umuzykalnianiu. Ma to oczywiście pozytywny wpływ na rozwój umysłowy naszych pociech.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu:

Adam Brawata
+48 731 184 421
adam.brawata@fow.org.pl

Zajęcia nauki śpiewu i rytmiki dla dzieci

Zapraszamy osoby chętne do współudziału w zajęciach nauki śpiewu i rytmiki dla dzieci.

Zajęcia prowadzone będą jeden raz w tygodniu dla dzieci w wieku 3-4 lata przez p. Urszulę Smoleń. Planowane są wstępne lekcje pokazowe. Udział rodziców w zajęciach jest możliwy, a nawet mile widziany. Pozwoli „przenieść muzykę na grunt domowy”.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:

Adam Brawata
+48 731 184 421
adam.brawata@fow.org.pl

Muzyka – jej wychowawcza rola polega na osobistym zaangażowaniu. Jako pierwszy instrument muzyczny opanować należy własny głos. Już wychowuje sam wysiłek wkładany w naukę muzyki. Śpiewane mają być tylko te utwory, które mają porządek między składnikami, tj. rytmem i harmonią. Zdaniem Arystotelesa rytm i harmonia mają potem oddziaływać w całym postępowaniu człowieka, również moralnym. Muzyka ma naśladować harmonię świata i podnosić duszę człowieka do Boga, ponieważ Pan Bóg jest harmonią. O. Woroniecki zachwalał umiejętność śpiewu przez wiernych podczas Mszy św., szczególnie chorału gregoriańskiego. Dzięki niemu wierni są pociągnięci do akcji liturgicznej, ponadto odsłania się jej wpływ wychowawczy i staje się prawdziwą szkołą modlitwy.

Na podstawie: J. Woroniecki OP, Katolicka etyka wychowawcza, A. Karpowicz-Zbińkowska, Zwierciadło muzyki, J. Woroniecki OP, Pełnia modlitwy.