Sprawozdania finansowe

Rok obrotowy 2021 (1.01.2021-31.12.2021)

Przychody: 1 054,00 zł (w tym otrzymane darowizny: 1 054,00 zł)
Koszty: 292,60 zł
Wynik finansowy: 761,40 zł

Sprawozdanie finansowe 2021

Rok obrotowy 2020 (1.01.2020-31.12.2020)

Przychody: 380,50 zł (w tym otrzymane darowizny: 380,50 zł)
Koszty: 423,60 zł
Wynik finansowy: -43,10 zł

Sprawozdanie finansowe 2020
Sprawozdanie merytoryczne 2020

Rok obrotowy 2019 (7.05.2019-31.12.2019)

Przychody: 0,00 zł (w tym otrzymane darowizny: 0,00 zł)
Koszty: 140,50 zł
Wynik finansowy: -140,50 zł

Sprawozdanie finansowe 2019
Sprawozdanie merytoryczne 2019

Kapitał założycielski

Kapitał założycielski: 500,00 zł