Polityka prywatności

Dziękujemy za korzystanie z naszego serwisu internetowego. Niniejszy dokument przedstawia Państwu informacje na temat wdrożonej polityki prywatności, która ma na celu ochronę Państwa danych osobowych. Dalsze części dokumentu opisują, jaki jest zakres tej ochrony i jakie środki techniczne zostały zastosowane, aby ją urzeczywistnić.

Dane osobowe

Podczas korzystania z niniejszego serwisu (fow.org.pl — zwanego dalej Serwisem) gromadzone są Państwa dane, włączając w to Państwa dane osobowe (zwane dalej Danymi Osobowymi).

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja im. o. Woronieckiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Śliczna 20/5 (kod pocztowy 50-566), nr NIP 8992862179 (zwana dalej Fundacją). Fundacja nie udostępnia Danych Osobowych podmiotom trzecim i jest wyłącznym administratorem Danych Osobowych.

Fundacja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania lub ujawniania informacji nt. użytkowników serwisu wymaganych z mocy przepisów prawa (nakazów sądowych).

Zakres danych osobowych

Dane Osobowe są pozyskiwane w następującym zakresie:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres (zamieszkania lub korespondencyjny).

Źródła danych osobowych

Dane Osobowe są pozyskiwane z następujących źródeł:

 • korespondencja przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail) — wszelkie dane przekazane przez Państwa w treści wiadomości e-mail podczas korespondencji z Fundacją (adresy e-mail w domenie fow.org.pl) w celu realizacji spraw, których dotyczą;
 • logi systemowe — są to informacje techniczne zapisywane przez serwer udostępniający Serwis podczas Państwa wizyty, m.in.: data i czas żądania dostępu do strony, adres IP. Służą one celom statystycznym i diagnostycznym obsłudze technicznej Serwisu.

Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Fundacja gromadzi, a następnie przetwarza Dane Osobowe w celu nawiązania przyszłego kontaktu z Państwem i poinformowania o planowanych wydarzeniach, a także sprawnego realizowania współpracy przy projektach, w których uczestnictwo Państwo zgłosili.

Prawa klienta

Przysługują Państwu następujące prawa do:

 • żądania dostępu do Danych Osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Ponadto, dla Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Aby zgłosić zamiar skorzystania z ww. praw, prosimy napisać na poniższy adres e-mail:

fow@fow.org.pl

Odsyłacze do innych serwisów

Serwis może zawierać odsyłacze (łącza, linki) do innych stron internetowych dostępnych w sieci. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ochronę Danych Osobowych na tych stronach.

Polityka cookies

Serwis może zapisywać pliki cookies (zwane po polsku również ciasteczkami) w Państwa przeglądarce internetowej. Są to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci przeglądarki, a później odsyłane przez nią przy otwieraniu kolejnych stron w ramach Serwisu.

Pliki cookies służą usprawnieniu użytkowania przez Państwa Serwisu, na przykład pozwalając zapisać ustawienia witryny, aby nie trzeba było tego robić ponownie przy kolejnej wizycie.

Pliki cookies nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

Pliki cookies mogą zostać usunięte zarówno w całości (dla wszystkich odwiedzonych przez Państwa witryn, które je zapisały), jak i wybiórczo dla wybranych domen. W internecie można znaleźć instrukcje, w jaki sposób je usunąć dla wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki.

Dalsze informacje

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były zabezpieczone.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony Państwa danych osobowych prosimy pisać pod następujący adres e-mail:

fow@fow.org.pl