Poświąteczne kolędowanie

Zajęcia poświąteczne rozpoczęły się inaczej niż zwykle, albowiem na początku spotkania miały miejsce zabawy ruchowe. Kształcenie nie przebiegało w ramach sentencji: „w zdrowym ciele zdrowy duch”, a raczej: „w zdrowym duchu zdrowe ciało”. Dlaczego pierwsze powiedzenie jest błędne? O tym można wysłuchać w audycji pedagoga p. Dariusza Zalewskiego.

Dzieci wpierw mierzyły się na torze przeszkód. Następnie wyruszyły na „wyprawę do lasu”, gdzie oczami wyobraźni musiały zobaczyć, a następie naśladować m.in ruchy wyginających się od wiatru drzew, skoki żabek i zajęcy, ćwiczyć równowagę na wzór lotu jaskółki, czy rąbać jak drwale drzewa.

Głównym punktem lekcji było wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie fletu poprzecznego. Nasze dzieci włączały się w czasie refrenu kolędy. Kolędowanie poprzeplatane było tradycyjnymi wspólnymi zabawami. Fragmenty zajęć można oglądać na nagraniach.

Kolejne warsztaty odbędą się, jak zwykle, w poniedziałek o 10.30. Zapraszamy!