Boże Narodzenie A.D. MMXXI

Pan z nami!

Sursum corda!

Niech w naszym życiu wszystko przez Niego, i z Nim, i w Nim się staje. A Matka niech przyjmie Pana w nas:

„O Maryjo, (…) oto pokornie i z miłością przedstawiamy Ci i ofiarujemy Tego, którego widok radował Cię i napełniał wszelką rozkoszą, abyś Go Twoimi ramionami objęła, Twoim sercem miłowała i ofiarowała Trójcy Przenajświętszej na najwyższe uwielbienie Boga, na Twoją cześć i chwałę oraz za potrzeby nasze i całego świata”.

Życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!