Darowizny

Mogą Państwo wesprzeć naszą Fundację, wpłacając dowolną kwotę przelewem na konto bankowe (dane poniżej). Fundacja działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Serdeczne Bóg zapłać za okazane nam wsparcie!

Darowizna internetowa

Portal Zrzutka.pl

Fundacja organizuje zrzutki na konkretne cele. Profil Fundacji jest dostępny pod adresem:

https://zrzutka.pl/profil/fundacja-im-o-woronieckiego-38950

Darowizna tradycyjna

Rachunek bankowy (PLN)

Fundacja im. o. Woronieckiego
ul. Śliczna 20/5, 50-566 Wrocław

Bank Spółdzielczy w Miliczu
16 9582 0000 2010 0034 9604 0001

Dane dla przelewów zagranicznych

IBAN: PL16 9582 0000 2010 0034 9604 0001
SWIFT CODE (BIC): POLUPLPR

Tytuł przelewu

Prosimy wybrać jeden z poniższych wzorów:

  • Darowizna na cele statutowe
  • Darowizna na cele statutowe, cel szczegółowy: (tutaj prosimy podać cel szczegółowy darowizny)

Kwotę w ten sposób wpłaconej darowizny Fundacja przeznaczy na podstawową działalność statutową, tj. edukację i wychowanie dzieci w duchu Tradycji Katolickiej. Darowizna dokonana przelewem może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu).

Gotówka

Mogą Państwo również przekazać darowiznę w gotówce. W tej sytuacji proszę skontaktować się z nami pod adresem:

fow@fow.org.pl

Umowa darowizny

Jeżeli pragną Państwo spisać umowę darowizny, prosimy skontaktować się z nami pod adresem:

fow@fow.org.pl