O Fundacji

Głównym celem Fundacji im. o. Woronieckiego jest założenie szkoły funkcjonującej ma na zasadzie nauczania domowego.

Pobudki do założenia szkoły są trojakie:

  1. ochrona dzieci przed demoralizacją,
  2. powrót do antycznego ideału wychowania,
  3. krzewienie tradycji katolickiej.